• Kursy językowe za granicą

  oferujemy kursy językowe w różnych zakątkach świata.
  9 języków | 17 krajów | 100 szkół

  Wejdź do działu
 • Obozy językowe za granicą

  międzynarodowe grupy | najwyższej jakości kampusy | kompetentna kadra

  Wejdź do działu

High School i system edukacji w USA

Szkolnictwo w USA dzieli się na trzy poziomy: podstawowy (elementary), średni (secondary) i wyższy (postsecondary). Podstawowe i średnie wykształcenie jest w USA obowiązkowe. W USA dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6-7 lat, a kończą mając 18 – 19.

 

SZKOŁA ŚREDNIA

Odpowiednik polskiego liceum to w USA High School, która zaczyna się na poziomie siódmej lub dziewiątej klasy i trwa 6 lub 4 lata.

Najczęściej średnia szkoła jest 6-letnia, podzielona na tzw. junior high school (lub middle school) i senior high school. Uczeń podczas pierwszych trzech lat w szkole średniej jest “juniorem”, a podczas ostatnich trzech lat “seniorem”. To na etapie seniora uczniowie z Polski mogą rozpocząć naukę w liceum w USA.

Niezależnie od systemu, podstawowe i średnie wykształcenie kończy się na poziomie dwunastej klasy w wieku 17 lub 18 lat. Po ukończeniu high school uczeń otrzymuje high school diploma, odpowiednik naszej matury i może ubiegać się o przyjęcie na wyższą uczelnię.

UWAGA: nie każda szkoła umożliwia uczniom z wymiany zdawanie egzaminu kończącego szkołę. Jeżeli celem wyjazdu jest zakończenie szkoły egzaminem i studia w USA, polecamy wybór prywatnej szkoły średniej. 

W USA popularne jest również szkolnictwo prywatne (private high schools), oferowane przez elitarne szkoły z internatami lub kościoły i organizacje religijne.

 

W Stanach Zjednoczonych istnieją również szkoły średnie zawodowe, takie jak np. vocational schools(przygotowanie do zawodów związanych z technologią) lub college preparatory high schools (które przygotowują do podjęcia studiów wyższych). Tego typu szkoły również mogą być prywatne lub publiczne. Za naszym pośrednictwem można również wyjechać do prywatnej elitarnej szkoły średniej w USA – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

System edukacji w Stanach Zjednoczonych oferuje szerokie możliwości ambitnym i zdolnym uczniom. Szkoły są świetnie zorganizowane. Przekazują one nie tylko widzę, ale uczą również odpowiedzialności za siebie, pewności siebie, analitycznego i kreatywnego myślenia.

 

Ściąganie jest niedopuszczalne i bardzo rzadko spotykane, obecność na zajęciach surowo przestrzegana, spóźnienia nie są tolerowane. Uczniowie zachęcani są do aktywności w organizacjach , gdzie mogą poszerzać swoje zainteresowania (gazety, samorząd, drużyny sportowe, zespoły muzyczne, organizacje działające na jakąś rzecz – np. zwierząt, środowiska, itp.)

 

W szkole amerykańskiej uczniowie nie są podzieleni na równoległe oddziały a,b,c..., jak ma to miejsce w Polsce, wszyscy uczniowie należą do jednej klasy.

Każdy uczeń wraz z konsultantem szkolnym i rodzicami wybierają odpowiednie przedmioty na kolejny semestr. W planach nauczania są takie przedmioty, jak: język angielski (gramatyka, eseje, literatura), matematyka (algebra, trygonometria, geometria), grupa przedmiotów science (georgafia, biologia, anatomia, fizyka, chemia), historia, nauki społeczne (psychologia, socjologia), grupa przedmiotów humanistycznych (historia sztuki, teoria muzyki, języki obce), wychowanie fizyczne. Uczniowie mogą również wybrać kilka innych przedmiotów, w zależności od zainteresowań: muzykę, rysunek, orkiestra, taniec, teatr, gotowanie, keyboarding (nauka szybkiego pisania na klawiaturze), itp. lub przedmioty zawodowo-techniczne (stolarstwo, ślusarstwo, rysunek techniczny). Wybór tych przedmiotów jest zazwyczaj bardzo szeroki, w większości szkół uczniowie wybierają od pięciu do siedmiu przedmiotów.

 

Uczniowie zdolni mogą korzystać z wykładów i lekcji wykraczających poza program szkoły średniej. Mogą uczyć się indywidualnych programów, zaliczać wybrane przedmioty awansem i otrzymywać tzw. kredyt uniwersytecki. Mogą wybierać programy przyspieszone i kończyć szkołę średnią nawet o rok wcześniej. Stopień trudności w danej dziedzinie jest dobierany indywidualnie według potrzeb ucznia. Dla uczniów z problemami w nauce istnieją kursy bardzo łatwe, zbliżone poziomem do naszej zerówki, a dla uczniów szczególnie ambitnych i uzdolnionych – kursy zaawansowane, czyli Advanced Placement (w skrócie: AP). Są one prowadzone na poziomie uniwersyteckim, tak że nie trzeba ich będzie powtarzać na uczelni i dzięki temu można skrócić czas studiów.

 

Plan zajęć ustala szkoła, nie wygląda on tak, jak w szkole w Polsce. W Ameryce, codziennie uczniowie mają te same lekcje przez cały semestr. Twój wybór przedmiotów będzie zależał m. in. od Twojego poziomu znajomości języka i przedmiotów dostępnych w Twojej szkole. Regułą są dwa przedmioty obowiązkowe: angielski i historia USA lub wiedza o systemie politycznym USA. Jeśli to możliwe, wybierz przedmioty, które miałeś w szkole w Polsce. Ułatwi Ci to kontynuowanie nauki po powrocie.

 


Rok szkolny w Stanach Zjednoczonych trwa około 9 miesięcy (od pierwszych dni września do połowy czerwca ). Zajęcia zaczynają się zwykle około 8.00 – 8.30 i kończą 15.00 – 16.00. Lekcje trwają 50-55 minut.

 

Podział na klasy w szkole średniej w USA

Freshman 9th Grade (14-15 lat);

Sophmore 10th Grade (15-16 lat);

Junior 11th Grade (16-17 lat);

Senior 12th Grade (17-18 lat)

 

 System Oceniania w amerykańskich szkołach/ U.S. Grading System

 

W High School w USA system oceniania różni się od systemu oceniania w polskim liceum i wygląda następująco:

A+- ocena bardzo wysoka- odpowiednik 6

A – ocena wysoka – odpowiednik 5

B - ocena powyżej średniej – odpowiednik 4

C – ocena średnia – odpowiednik 3

D - ocena dostateczna – odpowiednik 2

F – ocena niedostateczna – odpowiednik 1

 

Uczeń na wymianie nie może uzyskań niższej oceny końcowej niż C