• Kursy językowe za granicą

  oferujemy kursy językowe w różnych zakątkach świata.
  9 języków | 17 krajów | 100 szkół

  Wejdź do działu
 • Obozy językowe za granicą

  międzynarodowe grupy | najwyższej jakości kampusy | kompetentna kadra

  Wejdź do działu

ROK SZKOLNY W USA J1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DANE UCZESTNIKA

dd/mm/rrrr
paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od planowanej daty powrotu

ADRES ZAMIESZKANIA

Nazwa szkoły, do której uczęszcza Uczestnik
licząc od pierwszej klasy szkoły podstawowej

DANE RODZICA / OPIEKUNA

Adres

INFORMACJE DODATKOWE