• Kursy językowe za granicą

  oferujemy kursy językowe w różnych zakątkach świata.
  9 języków | 17 krajów | 100 szkół

  Wejdź do działu
 • Obozy językowe za granicą

  międzynarodowe grupy | najwyższej jakości kampusy | kompetentna kadra

  Wejdź do działu

Rok szkolny za granicą

Rok lub semestr w szkole średniej w USA, UK, Irlandii.

 

Rok szkolny za granicą

Semestr lub rok szkolny w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Francji, Niemczech i innych krajach

 

Program ROK SZKOLNY ZA GRANICĄ umożliwia:

 • podjęcie semestralnej lub rocznej nauki w szkole średniej w wybranym kraju,
 • mieszkanie u starannie wyselekcjonowanej rodziny goszczącej lub akademiku szkoły oraz
 • opiekę lokalnych koordynatorów programu.

Udział w programie jest wielką życiową przygodą, pozwala na doskonalenie znajomości języka obcego (uczestnicy wracają praktycznie dwujęzyczni), zdobywanie wiedzy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, kultury i sposobu życia kraju docelowego, zawarcia międzynarodowych przyjaźni i znajomości, a także uczy tolerancji i adaptacji do nowej sytuacji życiowej.

 

Program ROK SZKOLNY ZA GRANICĄ organizujemy we współpracy z doświadczonymi organizacjami międzynarodowymi oraz szkołami średnimi, które oferują w tym zakresie usługi na najwyższym poziomie.

 

GDZIE?

Naukę w szkole średniej za naszym pośrednictwem można podjąć w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Francji, Niemczech, Kanadzie, Australii, Japonii, Hiszpanii.

KIEDY?

Programy rozpoczynają się w sierpniu lub wrześniu w zależności od tego, kiedy w danym kraju czy regionie rozpoczyna się rok szkolny. Istnieje również możliwość rozpoczęcia pobytu semestralnego w styczniu lub lutym. Przyjazd następuje z ok. tygodniowym wyprzedzeniem - przed rozpoczęciem szkoły, powrót do kraju - ok. tygodnia - po zakończeniu roku szkolnego.

DLA KOGO?

Program skierowany jest do uczniów, którzy spełniają następujące warunki:

 • są w  wieku 8 - 18 lat (zobacz warunki w wybranym kraju)
 • Znają język obcy na poziomie średnio zaawansowanym lub wyższym oraz uzyskali pozytywny wynik testu językowego
 • są  samodzielni, odporni na rozłąkę z bliskimi i gotowi do podjęcia nauki w międzynarodowym otoczeniu
 • posiadają umiejętność szybkiej adaptacji w kraju o odmiennej kulturze i tradycjach
 • łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami
 • mają motywację do nauki i dobry ogólny stan zdrowia

Uczestnik programu musi podporządkować się wymogom szkolnym i wymaganiom stawianym przez rodziny (palenie papierosów, picie alkoholu, wagarowanie, powodują usunięcie z programu bez możliwości zwrotu kosztów). W niektórych szkołach wymagane są mundurki szkolne.

Polecamy zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa  zawartymi przy opisach programów w poszczególnych krajach.

Co obejmuje program?

W ramach programu Rok Szkolny za Granicą, zapewniamy cały pakiet usług, obejmujący:

 • test z języka obcego,
 • rok lub semestr nauki w szkole średniej,
 • pobyt i wyżywienie u rodziny goszczącej (lub w rezydencji szkolnej/akademiku)
 • organizację transportu do i z miejsca pobytu za granicą
 • ubezpieczenie pokrywające koszty opieki lekarskiej
 • pomoc w kompletować dokumentację niezbędna do otrzymania wizy studenckiej jeżeli jest wymagana
 • kompetentną i fachową obsługę i opiekę od momentu podjęcia decyzji o wyjeździe do powrotu do Polski.

 

SZKOŁA

Szkoły biorące udział w programie rokrocznie przyjmują nawet kilkuset uczniów z różnych części świata. Są wyposażone w sale komputerowe, klasy-laboratoria, boiska sportowe, korty tenisowe, oferują różnego typu zajęcia dodatkowe.

Do wyboru mają Pańswo zarówno szkoły prywatne jak i publiczne. Oba rodzaje szkół oferują wysoką jakość nauczania. szkoły prywatne zapewniają uczestnikom większy wybór zajęć pozalekcyjnych, nauka może odbywać się w mniejszych grupach.

 

Uczestnicy programu mają możliwość wyboru kursów przedmiotowych spośród wielu różnorodnych propozycji. Dzięki temu realizowany program edukacyjny jest ciekawy i najlepiej dobrany do zainteresowań i poziomu wiedzy ucznia. Szkoła przyjmuje cudzoziemców na identycznych warunkach, jakie obowiązują uczniów miejscowych, tak więc, każdy zobowiązany jest do realizacji całego programu. Ocenie podlegają: systematyczne przygotowywanie się do zajęć, wypowiedzi ustne i prace pisemne.

Szkoła to nie tylko nauka, to także atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych, imprez towarzyskich, kulturalnych i sportowych.
Uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, w których uczestniczy młodzież miejscowa (dodatkowe zajęcia organizowane przez szkołę typu kółka sportowe, teatralne są bezpłatne). Wycieczki szkolne, bilety wstępu, płatne dla uczniów miejscowych, są również odpłatne dla uczestnika programu. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu do szkoły.

Po zakończeniu programu szkoła wydaje oficjalne świadectwo ukończenia roku lub semestru nauki.

ZAKWATEROWANIE

Na czas pobytu Uczniowie mieszkają u rodzin goszczących, które są starannie wyselekcjonowane i sprawdzane przez organizatorów. Rodzina przyjmująca zapewnia wyżywienie przez cały dzień (2 lub 3 posiłki). Należy pamiętać, że rodziny goszczące nie otrzymują wynagrodzenia za zakwaterowanie i opiekę nad uczestnikiem. Robią to po to, by młodzi ludzie z innych krajów mogli poznać kulturę, zwyczaje, historię danego kraju oraz jego obywateli.

Rodziny traktują uczestników jak swoich członków i mogą oczekiwać, że uczestnik będzie rozmawiał z rodziną goszczącą w jej ojczystym języku przez kilka godzin tygodniowo, będzie brał aktywny udział w życiu rodzinnym np. od czasu do czasu pomagał w kuchni czy ogrodzie. Dlatego też nie można traktować rodziny jako hotel-restaurację.

Ze względu na potrzebę integracji z rodziną goszczącą dostęp do internetu i telefonu jest ograniczany i to rodzina ustala zasady, których należy przestrzegać.

Akademiki i rezydencje szkolne, jeżeli są dostępne, polecane są Uczestnikom pełnoletnim i bardzo samodzielnym.