• Kursy językowe za granicą

  oferujemy kursy językowe w różnych zakątkach świata.
  9 języków | 17 krajów | 100 szkół

  Wejdź do działu
 • Obozy językowe za granicą

  międzynarodowe grupy | najwyższej jakości kampusy | kompetentna kadra

  Wejdź do działu

Warunki uczestnictwa

FUNDACJA NACEL  - pobierz szczegółowe warunki w pdf

 • uczniowie szkoły średniej/gimnazjum urodzeni pomiędzy 1 marca 1999 a 1 sierpnia 2002 roku
 • średnia ocen z ostatnich trzech lat - wyższa niż 3.0  

UWAGA: nie zostaną zakwalifikowani do programu uczniowie, którzy na świadectwie za dany rok szkolny uzyskali więcej niż jedną ocenę poniżej 3.0 oraz ci, którzy na świadectwie za dany rok szkolny uzyskali z języka angielskiego ocenę 3.0 lub niższą 

 • minimum 5 lat nauki języka angielskiego w szkole 

UWAGA: aplikacje uczestników w wieku 15 lat, którzy uczą się języka angielskiego krócej niż 5 lat, będą brane pod uwagę pod warunkiem spełnienia wymogu co najmniej 3 lat nauki języka angielskiego w szkole

 • wynik testu ELTIS (do testu kandydaci przystępują w siedzibie TEE) – minimum 222 punkty
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (przeprowadzonej przez konsultanta TEE)
 • dojrzałość i otwartość, która pomoże w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku

  


 ACES – American Cultural Exchange Service

 • uczniowie szkoły średniej/gimnazjum, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programach wymiany na wizie J-1 lub F-; 
 • uczestnicy programu muszą mieć co najmniej 16 lat (ukończone do 1 września danego roku) i nie mogą mieć więcej niż 18,5 lat w momencie rozpoczęcia programu
 • średnia ocen z ostatnich trzech lat - wyższa niż 3.5  
 • minimum 3 lata nauki języka angielskiego w szkole 
 • wynik testu ELTIS (do testu kandydaci przystępują w siedzibie TEE) – minimum 216 punktów
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (przeprowadzonej przez konsultanta TEE)
 • dojrzałość i otwartość, która pomoże w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku

FUNDACJA F.A.C.E

 • uczniowie szkoły średniej/gimnazjum, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programach wymiany na wizie J-1
 • uczestnicy programu muszą mieć co najmniej 15 lat (ukończone do 1 września danego roku) i nie mogą mieć więcej niż 18,5 lat w momencie rozpoczęcia programu
 • uczniowie, którzy nie powtarzali klasy
 • średnia ocen z ostatnich trzech lat - wyższa niż 3.75
 • średnia ocen z języka angielskiego z ostatnich 3 lat - wyższa niż 3,75
 • wynik testu ELTIS (do testu kandydaci przystępują w siedzibie TEE) – minimum 230 punktów
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (przeprowadzonej przez konsultanta TEE)
 • dojrzałość i otwartość, która pomoże w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez przedstawiciela fundacji (przez skype)

ETC Education Travel & Culture, Inc.

 • uczestnicy programu muszą mieć co najmniej 15,5 lat (ukończone do 1 września danego roku) i nie mogą mieć więcej niż 18,5 lat w momencie rozpoczęcia programu
 • średnia ocen z ostatnich trzech lat - wyższa niż 3.5
 • średnia ocen z języka angielskiego z ostatnich trzech lat - minimum 4   
 • wynik testu ELTIS (do testu kandydaci przystępują w siedzibie TEE) – minimum 222 punkty
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (przeprowadzonej przez konsultanta TEE)
 • dojrzałość i otwartość, która pomoże w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku

Terra Lingua

 • uczestnicy programu muszą mieć co najmniej 15,5 lat (ukończone do 1 września danego roku) i nie mogą mieć więcej niż 17,5 lat w momencie rozpoczęcia programu;
 • uczniowie szkoły średniej/gimnazjum, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programach wymiany na wizie J-1 lub F1
 • średnia ocen z ostatnich trzech lat - minimum 4
 • średnia ocen z języka angielskiego z ostatnich trzech lat - minimum 4   
 • wynik testu ELTIS (do testu kandydaci przystępują w siedzibie TEE) – minimum 233 punkty
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (przeprowadzonej przez konsultanta TEE)
 • dojrzałość i otwartość, która pomoże w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku

BORDERLESS FRIENDS FOREVER

 • uczestnicy programu muszą mieć co najmniej 15 lat i nie mogą mieć więcej niż 18,5 lat w momencie rozpoczęcia programu;
 • uczniowie szkoły średniej/gimnazjum, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programach wymiany na wizie J-1 lub F1
 • średnia ocen z ostatnich trzech lat - minimum 4
 • wynik testu ELTIS (do testu kandydaci przystępują w siedzibie TEE) – minimum 215 punktów
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (przeprowadzonej przez konsultanta TEE)
 • dojrzałość i otwartość, która pomoże w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku

CET USA

 • uczestnicy programu muszą mieć co najmniej 15,5 lat (ukończone do 1 września danego roku) i nie mogą mieć więcej niż 17,5 lat w momencie rozpoczęcia programu;
 • uczniowie szkoły średniej/gimnazjum, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programach wymiany na wizie J-1 lub F1
 • średnia ocen z ostatnich trzech lat - minimum 4
 • średnia ocen z języka angielskiego z ostatnich trzech lat - minimum 4   
 • wynik testu ELTIS (do testu kandydaci przystępują w siedzibie TEE) – minimum 222 punkty
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (przeprowadzonej przez konsultanta TEE)
 • dojrzałość i otwartość, która pomoże w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku