• Kursy językowe za granicą

  oferujemy kursy językowe w różnych zakątkach świata.
  9 języków | 17 krajów | 100 szkół

  Wejdź do działu
 • Obozy językowe za granicą

  międzynarodowe grupy | najwyższej jakości kampusy | kompetentna kadra

  Wejdź do działu

Dla uczniów

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYJAZDU?

 

Przygotowania do wyjazdu często rozpoczynają się już na rok przed planowaną datą wylotu do USA. Proces aplikacyjny jest kilkuetapowy i wymaga wypełnienia sporej liczby formularzy, odbycia testów językowych i dostarczenia określonych dokumentów. Nie jest to jednak powód do obaw! Pracownicy TEE pomogą Ci przejść przez wszystkie formalności i zawsze są dostępni w razie pytań czy wątpliwości.

Porozmawiaj z rodzicami- decyzję o wyjeździe na semestr czy cały rok do USA podejmuje uczeń, jednak pomoc i rady rodziców mogą być nieocenione. Pamiętaj, że nikt nie może zmusić Cię do podjęcia takiego kroku, to wyłącznie Twoja decyzja i musisz być świadomy/świadoma z czym wiąże się wyjazd. Oczywiście, Twoi rodzice będą brali udział w procesie aplikacji i spotkaniu informacyjnym, które zorganizujemy przed wylotem do Stanów.

Zacznij swoją przygodę z programem od wyboru fundacji. Na naszej stronie znajdziesz szczegółowy opis każdej z fundacji, a także warunków uczestnictwa w programie. Przede wszystkim, sprawdź wymagania każdej z fundacji co do średniej ocen i poziomu znajomości języka angielskiego- być może Twoja średnia ocen nie będzie wystarczająca dla jednej fundacji, ale kolejna ma nieco inne wymagania, które jesteś w stanie spełnić.

Jakie cechy powinien mieć uczeń wyjeżdżający na wymianę?

Najważniejszą z nich jest otwartość na nowe doświadczenia, kulturę i ludzi. Życie w Ameryce różni się od tego w Polsce, spotka Cię wiele sytuacji zupełnie nowych i zaskakujących. Nie wszystko wygląda tak, jak w filmach o amerykańskich nastolatkach- czas spędzony na wymianie to także obowiązki w szkole i w rodzinie, na które musisz być przygotowany. Jednak co najważniejsze, to czas niezwykłych doświadczeń i niezapomnianej przygody!

 

DO JAKIEJ SZKOŁY I RODZINY TRAFIĘ?

 

W większości przypadków, nie można z góry określić w którym stanie będzie się znajdować szkoła i gdzie będziesz mieszkać. Niektóre fundacje umożliwiają wybór stanu, jednak nie gwarantują w 100%, że będą w stanie spełnić Twoje oczekiwania.

O tym, gdzie dokładnie jedziesz, dowiadujesz się z reguły na przełomie czerwca/lipca (nie później niż 1 sierpnia). Dostaniesz wszystkie szczegółowe informacje w formie dokumentu Placement Confirmation i będziesz mógł/mogła skontaktować się ze swoją host-rodziną. Dobrze jest napisać do rodziny krótką wiadomość, przedstawić się, umówić rozmowę na Skypie. Dzięki temu poczujesz się pewniej, poznasz swoich host-rodziców i host-rodzeństwo jeszcze przed przyjazdem.

Pamiętaj, że amerykańskie rodziny mogą być bardzo różne- zarówno pod względem członków (rodzice z dziećmi, osoby na emeryturze, pracujące lub nie, samotni rodzice itd.), jak i kwestii takich jak kolor skóry, wyznanie, pochodzenie. Nie możesz z góry wykluczyć mieszkania z daną rodziną i określić, że akceptujesz wyłącznie 4-osobową białą rodzinę mieszkającą na przedmieściach dużego miasta. Pamiętaj- musisz być otwarty i tolerancyjny, to jedno z założeń programu!

 

KTO BĘDZIE DBAŁ O MOJE BEZPIECZEŃSTWO?

 

Nad Twoim bezpieczeństwem w trakcie programu czuwa sporo osób. Przede wszystkim, Twoja rodzina goszcząca- to oni określają o której godzinie powinieneś wracać do domu, starają się spędzać z Tobą czas wolny, obserwują Twoje zachowanie i jeśli widzą, że dzieje się coś niepokojącego, kontaktują się z fundacją.

 

Drugą ważną osobą będzie Twój koordynator lokalny. Z reguły spotyka się z Tobą raz w miesiącu, sprawdza postępy w nauce, pyta o wszelkie problemy i obawy. Jeżeli czujesz, że Twoje relacje z rodziną goszczącą nie są normalne – od razu skontaktuj się ze swoim koordynatorem. On z kolei skontaktuje się z nami i fundacją i razem spróbujemy rozwiązać problem.

Koordynator lokalny kilka razy w roku organizuje wspólną rozrywkę dla uczniów z wymiany. Może to być wyjazd czy wyjście do kina bądź udział w lokalnym wydarzeniu.

 

Ponadto, przedstawiciele fundacji również są dostępni w razie problemów. W przypadku, gdy masz wątpliwości czy postępujesz zgodnie z regulaminem programu (np. czy możesz pojechać na wycieczkę ze swoją host-rodziną), skontaktuj się z fundacją, a jej przedstawiciele odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

 

 

SZKOŁA I CZAS WOLNY

 

Jak już pewnie wiesz, amerykańska szkoła średnia działa na nieco innych zasadach, niż ta w Polsce. Pierwsza różnica to organizacja planu zajęć każdego ucznia- to Ty będziesz decydować o tym, na jakie przedmioty będziesz chodzić (z pomocą School Counselor), jeszcze przed pierwszym dniem zajęć. Wybór jest bardzo duży (należy zdecydować się na 6-8 przedmiotów w danym semestrze) dlatego warto wziąć pod uwagę kilka kwestii.

 

Większość fundacji określa jeden lub dwa przedmioty obowiązkowe- język angielski (jednak nie jako język obcy, ale np. literatura czy pisanie esejów) oraz przedmiot związany z historią bądź kulturą USA.

 

Po drugie, warto zastanowić się nad wybraniem przedmiotów, które ułatwią Ci zaliczenie roku w Polsce, a więc takich, które są zgodne z Twoim profilem w liceum. Pamiętaj, że w większości szkół nie ma możliwości uzyskania dyplomu jej ukończenia (nawet, jeśli będziesz w ostatniej klasie), a zdawanie 'matury' w amerykańskiej szkole jest możliwe w bardzo nielicznych przypadkach.

 

Poza tym, możesz wybrać przedmiot zgodny z Twoimi zainteresowaniami (np. teatr, robotyka, psychologia, farmakologia, kinematografia, jazz, obróbka drewna, wszelkiego rodzaju sporty itd.). Wybór przedmiotów zależy od szkoły, z reguły jest ich bardzo dużo – z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

 

 

Lekcje zaczynają się z reguły około godziny 8:00 (czasem o 7:30 lub 7:45), długość zajęć zależy od szkoły (mogą trwać nawet 70 minut). Przerwy nie są zbyt długie (5 minutowe przerwy plus 30 minutowa przerwa na lunch). Codziennie będziesz miał te same lekcje lub plan będzie się opierał na dniach A i B z określonymi przedmiotami w każdy dzień.

 

Poniżej przedstawiamy przykładowy plan dnia i zajęć:

 

6:15- pobudka, śniadanie i przygotowanie do wyjścia

7:05- autobus do szkoły

7:20- przyjazd do szkoły (czas na pójście do swojej szafki, zabranie lub zostawienie w niej rzeczy)

7:40- dzwonek na lekcję

7:45-8:45- US History

8:50-9:50- Intro to Calculus

9:55-10:55- Medical Anatomy

11:00-12:00- Spanish III

12:05-12:35- Lunch

12:40-13:40- Theatre

13:45-14:45- Aerobics

15:00- autobus do domu

15:15- powrót do domu – czas na odpoczynek, odrobienie zadań domowych, pomoc w pracach domowych

17:00- obiad z host-rodziną

18:00- wspólne spędzanie czasu lub wyjście ze znajomymi

 

 

ZASADY I REGULAMIN

 

Biorąc udział w programie, jesteś zobowiązany/a do przestrzegania reguł i zasad- określonych przez fundację, szkołę i rodzinę goszczącą. Musisz pamiętać, że nie stosowanie się do nich może skutkować natychmiastowym usunięciem z programu i powrotem do Polski na koszt Twoich rodziców!

 

Regulaminy poszczególnych fundacji różnią się nieco między sobą, jednak poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych reguł i zasad, do których musisz się stosować.

 

Fundacje oczekują najwyższych standardów zachowania od wszystkich uczestników programu, w zamian przyjmując na siebie odpowiedzialność za ich dobrobyt i bezpieczeństwo w trakcie wymiany. Poniższe reguły zostały ustalone w celu zapewnienia udanego i bezproblemowego pobytu ucznia w USA. Jakiekolwiek naruszenie poniższych zasad będzie skutkowała podjęciem działań dyscyplinarnych bądź odesłaniem uczestnika do Polski.

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa stanowego i federalnego w zakresie spożywania alkoholu, przyjmowania, posiadania i sprzedaży substancji niedozwolonych (narkotyków, leków). Uczestnik nie powinien zadawać się z osobami, które dopuszczają się wyżej wymienionych zachowań.

 2. Palenie jest z reguły zabronione. Niektóre fundacje zezwalają na palenie papierosów, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie na etapie aplikacji. Jeżeli uczeń określił, że jest osobą palącą, jest zobowiązany przestrzegać zasad dotyczących palenia narzuconych przez rodzinę goszczącą, szkołę czy prawo.

 3. Uczniowie nie mogą prowadzić samochodu, uczestniczyć w kursach przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy i ubiegać się o jego otrzymanie.

 4. Jeżeli uczestnik na stałe przyjmuje leki, informacja na temat rodzaju, dawki i częstotliwości ich przyjmowania musi znaleźć się w formularzu dotyczącym historii medycznej uczestnika.

 5. Uczestnik nie może pracować w trakcie trwania programu. Jedyny wyjątek stanowią dorywcze zajęcia (np. praca w ogródku, opieka nad dziećmi)- w każdym wypadku wymagana jest zgoda rodziny goszczącej przed podjęciem pracy dorywczej.

 6. Uczestnik jest zobowiązany utrzymać wysoki standard akademicki i uczestniczyć w życiu szkoły. Jeżeli uczestnik programu zostanie zawieszony lub wyrzucony ze szkoły z powodu nieobecności, zachowania, braku dyscypliny czy niskich ocen, jego udział w programie zakończy się i konieczny będzie powrót do Polski na koszt rodziców uczestnika.

 7. Uczniowie muszą brać udział we wszystkich lekcjach w szkole i przestrzegać zasad w niej obowiązujących. Od uczestników oczekuje się aktywności na lekcjach i regularnego odrabiania prac domowych. Średnia ocen w danym semestrze nie powinna spaść poniżej C.

 8. Uczeń ponosi wszystkie szkolne opłaty, związane m.in. z: rejestracją, podręcznikami, korzystaniem z szafek, korzystaniem z laboratorium, udziałem w zajęciach sportowych itp.

 9. Uczeń płaci za swój lunch, jeżeli kupuje go w szkolnej kantynie. Uczestnicy programu nie otrzymują zniżki na lunch w szkole do której uczęszczają.

 10. Uczestnik programu musi pamiętać, że rodzina goszcząca u której mieszka zaoferowała swoją pomoc nieodpłatnie. Głównym celem goszczenia studenta z innego kraju jest chęć poznania jego kultury i stylu życia.

 11. Rodziny mogą mieć różny skład osobowy (rodziny z dziećmi, bez dzieci, samotni rodzice, emeryci itd.).

 12. Uczestnik musi wykazywać należyty szacunek wobec członków rodziny goszczącej.

 13. Uczestnik jest zobowiązany informować rodzinę goszczącą o swoich planach oraz konsultować wszelkie wyjścia z domu.

 14. Prywatny (oddzielny pokój) nie jest gwarantowany, rodziny gwarantują uczestnikowi oddzielne łóżko.

 15. Uczestnik musi przestrzegać wszystkich zasad obowiązujących w danej rodzinie (godzina powrotu do domu wieczorem, prace domowe, przyjmowanie gości itd.).

 16. O wszelkich problemach uczestnik informuje rodzinę goszczącą lub koordynatora. Uczniowie nie powinni rozmawiać o prywatnych sprawach rodziny goszczącej z osobami trzecimi.

 17. Kontaktowanie się z rodziną i przyjaciółmi z Polski nie sprzyja aklimatyzacji w nowym miejscu. W związku z tym, kontakt (w formie telefonicznej czy przez internet) powinien być ograniczony – każda fundacja określa tygodniowe limity kontaktu.

 18. Uczniowie muszą przestrzegać zasad dotyczących korzystania ze sprzętu elektronicznego, które obowiązują w szkole i w rodzinie goszczącej. Nieprzestrzeganie zasad może spowodować zabranie komputera/sprzętu i zwrócenie w momencie wyjazdu.

 19. Uczeń nie może pożyczać pieniędzy od host rodziców- kieszonkowe zapewniają rodzice ucznia i powinno ono wynosić min. 250 USD na miesiąc.

 20. Uczestnik w żadnym wypadku nie może zmienić rodziny goszczącej, u której mieszka, bez uprzedniej zgody fundacji.

 21. Wizyty rodziny i znajomych uczestnika w trakcie trwania programu nie są zalecane, a w ciągu pierwszych 6 miesięcy trwania programu zakazane. W przypadku każdej wizyty wymagana jest uprzednia zgoda fundacji.

 22. Uczestnik nie może podróżować samodzielnie lub ze znajomymi poza teren miejsca w którym mieszka, w tym również zakazane są podróże autostopem.

 23. Uczestnik nie może podejmować działań i decyzji, które będą miały wpływ na jego sytuację życiową, w tym dotyczących: zawarcia małżeństwa, zmiany religii/wyznania, zrobienia tatuaży lub piercingu oraz innych decyzji o charakterze prawnym, politycznym czy religijnym. Niedozwolona jest zmiana koloru włosów (poza tymczasowym zafarbowaniem włosów w związku z udziałem w szkolnym wydarzeniu itp.).

 24. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za rzeczy osobiste w przypadku ich zgubienia, zniszczenia czy kradzieży.

 25. Uczestnicy mają obowiązek powstrzymać się od nawiązywania relacji seksualnych w trakcie trwania programu. W przypadku złamania powyższej reguły, uczestnik zostanie bezzwłocznie odesłany do kraju.

 26. Uczeń nie może tymczasowo zawiesić udziału w programie bez zgody fundacji.

 27. Uczestnik nie może prowadzić samochodu, motocyklu lub innego pojazdu mechanicznego w trakcie pobytu w USA. Złamanie tego zakazu powoduje odesłanie uczestnika do Polski.

 28. Uczestnicy programu nie mogą brać udziału w następujących aktywnościach, uznanych za zbyt niebezpieczne: skok ze spadochronem, lot paralotnią, skoki tandemowe, parasailing, jazda na nartach wodnych, lot balonem, nurkowanie, polowania, jazda samochodem lub motocyklem, wspinaczka górska, skok na bungee oraz inne aktywności uznane przez fundacje za zbyt niebezpieczne.