• Kursy językowe za granicą

  oferujemy kursy językowe w różnych zakątkach świata.
  9 języków | 17 krajów | 100 szkół

  Wejdź do działu
 • Obozy językowe za granicą

  międzynarodowe grupy | najwyższej jakości kampusy | kompetentna kadra

  Wejdź do działu

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co to jest placement?

"Placement" - to dane szkoły, do której będziesz uczęszczać i host rodziny.

Co to jest SEVIS?

Student and Exchange Visitor Information System - w skrócie SEVIS to baza danych działająca on-line, która umożliwia monitorowanie i dostęp do najważniejszych informacji o wszystkich uczestnikach programów wymiany na wizach F, M i J. System umożliwia wszystkim zainteresowanym podmiotom (Departament Stanu, fundacje sponsorujące, Urząd Imigracyjny, etc.) dostęp do najważniejszych danych. Logowanie do SEVIS jest obowiązkowe i kosztuje - 180 USD.

Co to jest DS-2019?

DS-2019 to dokument potwierdzający Twój udział w programie wymiany kulturowej. Na podstawie tego dokumentu wydawana jest wiza J-1 i udzielana jest zgoda na wjazd na teren USA. Tego dokumentu nie wolno zgubić!

Co po moim powrocie? Czy stracę rok w szkole?

W przypadku wyjazdu do USA na roczną wymianę nie można mówić o żadnej stracie, a wręcz przeciwnie – rok ten może być dużym krokiem w Twojej karierze, edukacji i przyszłości.

Inną sprawą jest zaliczenie roku lub semestru, a decyzję podejmie dyrektor Twojej polskiej szkoły. Najczęściej dyrekcja pozwala na zaliczenie po zdaniu egzaminów komisyjnych z przedmiotów, których nie miałaś/miałeś w USA.

Czy mogę zdawać maturę w amerykańskiej szkole?

Niestety fundacje nie gwarantują takiej możliwości i nie powinna być to główna motywacja wyjazdu (jeśli uczeń będzie naciskał, że chodzi my o zdawanie matury w USA i jest to główny cel jego uczestnictwa w programie, może zostać skreślony z programu).

Jednak jeśli dyrektor Twojej amerykańskiej szkoły wyrazi zgodę, możesz pisać amerykańską maturę. Amerykańskim odpowiednikiem matury jest egzamin SAT, ACT lub GED- który umożliwia studiowanie na uczelniach amerykańskich jak również jest honorowany w większości krajów europejskich i na niektórych uczelniach w Polsce.

Jeżeli Twoim celem są studia w USA i zależy Ci na zdaniu matury w amerykańskim liceum należy rozważyć naukę w prywatnej szkole średniej w USA

 

Czy mogę jechać do wybranej przeze mnie rodziny?

 Tak. To opcja DIRECT PLACEMENT, którą oferują wszystkie współpracujące z nami fundacje. Wybrana przez Ciebie rodzina musi spełniać kilka warunków, a podstawowymi są: nie może być z Tobą spokrewniona, ani polskiego pochodzenia, angielski musi być językiem ojczystym tej rodziny. Pozostałe warunki (lokalowe i inne) są sprawdzane przez koordynatora fundacji.

  

Czy mogę wybrać stan?

 Fundacja NOD, z którą współpracujemy umożliwia wybór 3 stanów za dodatkową opłatą, ale nie jest to jednoznaczne z gwarancją organizacji zakwaterowania i szkoły we wskazanym stanie. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, dopłata ta jest zwracana.

  

Rodzice nie moga sfinansować mi wyjazdu. Czy jest możliwość uzyskania stypendium?


Fundacje organizujące program, ani biur pośredniczące nie zajmują się pomocą w tym zakresie. Ale można poszukać organizacji np. polonijnych, których statuty zakładają finansowanie programów wymiany. 


Jaką mam pewność, że moje dziecko będzie mieszkało u dobrych ludzi?

O rodzinie goszczącej dla ucznia decyduje tylko i wyłącznie fundacja sponsorująca. Wszystkie rodziny, które chcą gościć u siebie ucznia z zagranicy zgłaszają się do programu dobrowolnie i nie otrzymują od fundacji żadnych pieniędzy ani innych profitów. Każda rodzina musi spełnić szereg wymagań (m.in ekonomiczne, lokalowe). Oprócz tego prowadzona jest tzw. weryfikacja, czyli rodziny sprawdzane są pod względem niekaralności; przeprowadzany jest wywiad środowiskowy oraz wizyta przedstawiciela fundacji w domu rodziny.

Oczywiście nie da się w 100% przewidzieć, czy rodzina okaże się idealnym środowiskiem dla danego ucznia.
Jeśli pojawią się problemy i nie ma szans na ich poprawę po wielu próbach mediacji ze strony fundacji i lokalnego koordynatora), wówczas uczeń zostanie przeniesiony do innej rodziny. 

W programie mogą uczestniczyć zarówno rodziny pełne jak i niepełne, posiadające i nie posiadające dzieci, osoby pracujące i emeryci.

 Czy host rodzina może nakładać na mnie jakieś obowiązki domowe?

Tak, w każdym domu członkowie rodziny mają prawa i obowiązki. Na pewno w swoim rodzinnym domu również takie obowiązki posiadasz, np. sprzątanie w swoim pokoju, odkurzanie, zmywanie, nakrywanie do stołu. W amerykańskiej rodzinie będziesz traktowany jak jej członek a nie gość, co oznacza, że będziesz miał swoje obowiązki. Jeżeli jednak poczujesz, że równowaga w domu jest zachwiana, czyli Ty wykonujesz większość domowych prac – nie czekaj i poinformuj o tym nas i swojego koordynatora!

Czy mogę korzystać z komputera u host rodziny?

W każdym domu obowiązują reguły dotyczące korzystania z komputera, telewizora i innych urządzeń. Na pewno będziesz mógł korzystać z komputera, ale pamiętaj o stosowaniu się do obowiązujących zasad. Zapytaj swoją host rodzinę zaraz na początku Twojego pobytu o te zasady, unikniesz w ten sposób niedomówień.

 Czy mogę dzwonić do rodziców w Polsce?

Oczywiście, że będziesz miał(a) kontakt ze swoimi rodzicami, ale tu również obowiązują pewne zasady. Na pewno, bez pozwolenia host rodziców nie możesz wykonywać połączeń międzynarodowych z telefonu stacjonarnego, są one bardzo kosztowne. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup telefonicznej karty pre-paid do telefonu komórkowego z własnego kieszonkowego lub utrzymywać kontakt poprzez np. skype. 

Częstotliwość kontaktów jest również ograniczona zasadami programu każdej z fundacji (np. do godziny tygodniowo), co ma pomóc w aklimatyzacji i poradzeniu sobie z tzw. szokiem kulturowym.

 

 Co z kieszonkowym na drobne wydatki?

Program High School USA jasno określa prawa i obowiązki zarówno uczniów na wymianie jak i rodzin ich goszczących. Rodziny przyjmują uczniów na zasadach wolontariatu, to znaczy, że nie otrzymują ani wynagrodzenia ani też żadnych funduszy na utrzymanie ucznia. Dlatego też obowiązek pokrycia kosztów takich jak książki, zajęcia dodatkowe, ubezpieczenie zdrowotne jak i kieszonkowe na drobne wydatki leży po stronie Twoich rodziców. Jednym z warunków programu jest zobowiązanie Twoich rodziców do przekazywania Tobie pomiędzy 200 a 300 USD miesięcznie kieszonkowego, które pokryje np. koszty lunchów w szkole.

 

Większość amerykańskich nastolatków pracuje w weekendy i popołudniami, dlatego też uczniowie na wymianie w USA mają również do tego prawo. By dorobić sobie do kieszonkowego można opiekować się dziećmi lub wykonywać prace ogródkowe (koszenie trawników, grabienie liści, itp.).

 

Czy aby wyjechać na program muszę uzyskać zgodę obojga rodziców?


Jeśli uczeń mieszka tylko z jednym z rodziców i nie ma możliwości uzyskania podpisów drugiego rodzica, to fundacja może w drodze wyjątku zaakceptować jego aplikacje. W każdym innym wypadku wymagana jest zgoda obojga rodziców.Kiedy dowiem się do jakiej szkoły będę chodzić oraz gdzie mieszka moja rodzina goszcząca?

Przepisów Amerykańskiego Departamentu Stanu nakładają na fundacje termin powiadomienia ucznia do dnia 1 sierpnia (w przypadku wyjazdu na program dziesięciomiesięczny). Zazwyczaj uczeń otrzymuje placement na przełomie czerwca i lipca.Chciałabym jechać na program z koleżanką. Czy możemy mieszkać u jednej rodziny?


Nie. Podstawową ideą tego programu jest wymiana kulturalna i praktyczna nauka języka. Fundacja nie ulokuje dwóch osób z tego samego kraju w tej samej rodzinie goszczącej, a nawet w szkole czy mieście.

Skończę 18 lat już w USA. Czy mogę zrobić tam prawo jazdy?

Niestety, jako uczeń przebywający na wymianie nie do tego prawa. Nie możesz też prowadzić samochodu, nawet jeżeli posiadasz już prawo jazdy.