• Kursy językowe za granicą

  oferujemy kursy językowe w różnych zakątkach świata.
  9 języków | 17 krajów | 100 szkół

  Wejdź do działu
 • Obozy językowe za granicą

  międzynarodowe grupy | najwyższej jakości kampusy | kompetentna kadra

  Wejdź do działu

Opis egzaminów

JĘZYK ANGIELSKI:

Preliminary English Test (PET)

Egzamin ten przeznaczony jest dla osób średnio zaawansowanych, chcących formalnie dowieść znajomości codziennego języka angielskiego. Egzamin ten przeprowadzany jest trzy razy w roku - w grudniu, marcu i czerwcu.

First Certificate in English (FCE)

Jest to najpopularniejszy egzamin przeprowadzany przez Uniwersytet Cambridge. Zazwyczaj stanowi wystarczające dla pracodawców udokumentowanie zdolności studenta do pracy w otoczeniu anglojęzycznym. Przeprowadzany jest trzy razy w roku, w grudniu, marcu i w czerwcu.

Business English Certificate 2 (BEC 2)

To egzamin dla osób, które chcą lub już wykorzystują znajomość języka angielskiego w środowisku biznesu. Najogólniej rzecz biorąc, poziom językowy BEC 2 odpowiada egzaminowi FCE. Do BEC 2 można przystąpić w maju i listopadzie.

Cambridge Advanced Exam (CAE)

Coraz częściej jest wymagany przez uniwersytety, jako potwierdzenie zdolności językowych do nauki na poziomie akademickim. Egzamin odbywa się w czerwcu i grudniu.

Business English Certificate (BEC 3)

Podobny do BEC 2, z tym, że odpowiada poziomowi egzaminu CAE. Odbywa się w maju i listopadzie.

Cambridge Proficiency Exam (CPE)

O osobach, które pomyślnie przeszły ten egzamin, można powiedzieć, że ich znajomość języka angielskiego, bliska jest znajomości rodowitych mieszkańców Wielkiej Brytanii. W wielu krajach egzamin ten wystarcza, by rozpocząć pracę nauczyciela języka angielskiego.

IELTS, TOEFL

Jeden z warunków wstępnych przyjęcia na studia w Wielkiej Brytanii, USA, Australii i innych krajach anglojęzycznych.

TOEIC (Test of English for International Communication)

Wiele międzynarodowych korporacji, agend rządowych i organizacji publicznych wymaga posiadania tego certyfikatu od swoich nowo przyjmowanych pracowników.

CEBIT (Cambridge Certificate in English for International Business and Trade)

Od poziomu upper-intermediate do proficiency. Przeprowadzany dwa razy w roku, w maju i w grudniu.

SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce)

Organizowany przez cały rok, co dwa tygodnie. Na poziomie advanced wymagana jest ustna prezentacja tematu związanego z dziedziną ekonomii.

JĘZYK NIEMIECKI

Zertifikat Deutsch

Jest wspólnym egzaminem dla Österreichisches Sprachdiplom (OSD), Instytutu Goethego, WBT i Uniwersytetu we Fribourgu.

Mittelschufe

Uznawany przez uniwersytety jako świadectwo wystarczających umiejętności językowych do podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych.

Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD)

Przeprowadzany w porozumieniu z austriacką Izbą Handlową. Dla studentów zainteresowanych dziedziną ekonomii.

JĘZYK HISZPAŃSKI

(Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) - DELE

Jest certyfikatem przyznawanym przez, Instituto Cervantes i m.in. świadczy o nabyciu umiejętności językowych na poziomie wystarczającym do podjęcia studiów na hiszpańskich uniwersytetach. Program kursu opiera się na rozwiązywaniu typowych dla tego egzaminu testów i zadań. Kurs ten ma na celu przygotowanie słuchaczy do zdawania egzaminu na jednym z trzech poziomów:

 • "Certificado Initial" - poziom podstawowy,
 • "Diploma Básico" - poziom średniozaawansowany,
 • "Diploma Superior" - poziom zaawansowany.

JĘZYK WŁOSKI

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Jest oficjalnie uznanym systemem certyfikacji znajomości języka włoskiego, obejmującym 4 poziomy zaawansowania. Przeprowadzany jest przez Universita per Stranieri di Siena dwa razy w roku: w czerwcu i grudniu.

JĘZYK FRANCUSKI

DELF (Diplôme d'Études en Langue Française)

Pozytywnie zdany świadczy o ogólnej znajomości języka francuskiego. Dla poziomów od początkującego po średniozaawansowany.

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Świadczy o znajomości języka francuskiego na poziomie zaawansowanym. Jego posiadacz może ubiegać się o przyjęcie na francuskie uniwersytety.

DFA 1&2 (Diplôme de la Chambre de Commerce & d'Industrie de Paris)

Egzamin paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dostępne są jego dwie wersje: francuski w biznesie, francuski w turystyce i hotelarstwie.