Your Personal Details (dane osobowe):
 
Surname (nazwisko):
First Name (imię):
Second Name (drugie imię):
Sex (płeć): male female
Address (adres):
Postal code (kod pocztowy):
City/Town (miejscowość):
Country (kraj):
Nationality (narodowość):
Telephone 1:
Telephone 2:
E-mail:
Date of Birth (data urodzenia): - - DD-MM-YYYY
Age (wiek):
Passport No. (numer paszportu):
Other remarks (inne dane, np. choroby, alergie, diety):
Emergency contact
(telefon alarmowy):
 
   Your Programme Details (szczegóły Twojego programu:)
 
Start date (data rozpoczecia programu): - - DD-MM-YYYY
Number of weeks: (czas trwania w tygodniach:)
Country: (kraj:)
Town: (miasto:)
Language level: (poziom języka:)
Education: (wykształcenie:)
Select branch:
Details of prefered host company: (szczegóły dotyczace firmy przyjmujacej:)
What do you expect to do/gain on the intership? (co chcesz robić/osiagnac na praktyce?)
 
   Optional Language Course: (dodatkowy kurs językowy:)
  * tylko dla wybranych programów
Start date (data rozpoczecia programu): - - DD-MM-YYYY
Number of weeks: (czas trwania w tygodniach:)
Town: (miasto:)
Prefered time: Morning
Midday
Afternoon
Lessons/week:
 
   Accomodation Details: (szczegóły zakwaterowania:)
 
Start date (data rozpoczecia): - - DD-MM-YYYY
Number of weeks: (czas trwania w tygodniach:)
Type of accomodation: (typ zakwaterowania:)
Type of room: (typ pokoju:)
Type of board: (zakres wyżywienia:)
Do you smoke? (czy palisz?:) YES
NO
Other requirements: (inne wymagania:)